Løn journalist tv2

TV 2 / DANMARK A/S – Dansk Journalistforbund

TV 2 / DANMARK A/S

For moderen: Normal løn (også adoption) i 8 uger før fødsel, 14 uger efter fødsel og derefter 14 uger yderligere. For faderen: Normal løn (også adoption) i 2 …

TV2/DANMARK A/S Overenskomsten omfatter både TV2 Danmark og TV2 News    Overenskomstens løbetid: 1.3.2022 – 28.2.2023 Overenskomst TV2 & DJ 2022-2023_0.pdf , Basisløn 29.475 kr. om måneden. , Personligt tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Regulering årligt pr. 1.4 efter lokale lønforhandlinger (pr. 1.4 2022 får alle ansatte hævet deres personlige tillæg med 225 kr., og der er 325 kr. pr. ansat på overenskomst til forhandling.) , Genetillæg Kl. 19-21 kr. 50 pr. time, kl. 21-24 kr. 70 pr. time, kl. 24-07 kr.150 pr. time. For arbejde lør-,/søn-/helligdag kr. 450 pr. arbejdsdag. Tillægget for arbejde 24., 25. og 31. december samt 1. januar dog 900 kr. pr. dag. , Arbejdstid 320 timer på 2 måneder , Overarbejde Afspadsering 1:1½ , Ferie 5 uger årligt. + 1 uges tjenestefrihed med løn for div. gener. Juleaftensdag og grundlovsdag gælder som fridage, hvis man arbejder disse dage gives erstatningsfridag. , Ferietillæg 1% af den ferieberettigende løn. , Orlov/sabbat 2 ugers sabbat med løn for hvert 2 års ansættelse, bortset fra de første 2 år (kan dog tidligst afvikles efter seks års ansættelse). Adgang til orlov uden løn efter aftale. , Oplæring og uddannelse Adgang til 1 uges efteruddannelse årligt med løn og udgifter betalt. , Pension 11% fra arbejdsgiver og 4% fra medarbejder dog kun af de første 35.500 kr. pr. måned. , Barselsorlov  For moderen: Normal løn (også adoption) i 8 uger før fødsel, 14 uger efter fødsel og derefter 14 uger yderligere. For faderen: Normal løn (også adoption) i 2 uger efter fødsel og 12 uger fra den 14. uge efter fødslen. , Børns sygdom Fri med løn i henhold til planlagt vagt på hjemmeboende barn under 14 års første sygedag + 7.4 timer på  anden sygedag. , Opsigelsesvarsel Varslet er forlænget med 2 måneder både for den ansatte og for TV2/Danmark. , Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler. , Senioraftale Senioraftale med mulighed for opsparing af sabbatuger med ret til afvikling umiddelbart op til pensionering. TV2 supplerer opsparing med op til max. ti ekstra uger. Mulighed for aftale om nedsat tid med mulighed for at arbejde f. eks. halvtids-aftale med fuld tid i seks måneder og fri i seks måneder.   , Andre goder  Mulighed for tilkøb af 7. friuge eller salg af 6. friuge. Ved tilkøb af 7. friuge kan beløbet afdrages resten af kalenderåret.

TV2/Nord – Dansk Journalistforbund

TV2/Nord

Hvor meget tjener man som journalisttv2 om måneden i Danmark? 35.000kr. i gennemsnit. Gratis besøgstæller.

TV2/Nord Overenskomsten omfatter  TV 2/NORD, TV/Midt-Vest, TV 2/ØSTJYLLAND, TV SYD, TV 2/FYN, TV 2/ØST, TV 2/Lorry og TV 2/BORNHOLM   Overenskomstens løbetid: 1.3.2022 – 28.2.2025 Overenskomst TV 2 Reg 2022-2025 underskrevet_3.pdf , Basisløn 27.375,00 kr. i hele perioden. , Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Regulering årligt pr. 1.4 efter lokale lønforhandlinger. Det gennemsnitlige personlige tillæg forhøjes pr. 1. april 2022 med kr. 475,00 og pr. 1. april 2024 med kr. 675,00. , Genetillæg Kl. 19-21 kr. 56,25 pr. time, og kl. 21-24 kr. 67,50 pr. time. For arbejde, der slutter mellem 24-07 kr. 141,00 pr. time. For arbejde, der begynder mellem 24-05 kr. 141,00 pr. time. For arbejde mellem 05-07 kr. 100,00 pr. time. For arbejde lør-,/søn-/helligdag samt juleaftensdag kr. 500,00. , Arbejdstid 320 timer på to måneder. Der kan ske ansættelse på deltid. , Overarbejde Afspadsering 1:2 for medarbejdere ansat inden 1. marts 2018. Resterende afspadserer 1:1,5. Fra den 1.januar 2025 afspadserer alle 1:1,5. , Ferie 5 uger årligt + 5 dages ekstra ferie + 1 uges tjenestefrihed med løn for div. gener. Fri juleaftensdag og grundlovsdag. , Ferietillæg 1% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen. , Orlov/sabbat 1 uge med løn for hvert års ansættelse (kan dog tidligst afvikles efter tre års ansættelse). Adgang til orlov uden løn efter aftale. , Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan opspare max. 3 uger. , Pension For medarbejdere ansat inden 1. marts 2018: – 11% af arbejdsgiver og 4% af medarbejder af maks. kr. 33.000 om måneden. For resterende: – 10 % af arbejdsgiver og 5 % af medarbejder af den fulde gage. Fra den 1.januar 2025 gælder dette for alle ansatte. , Barselsorlov For moderen: Normal løn (også adoption) i 8 uger før fødsel, 14 uger efter fødsel og derefter 14 uger yderligere. For faderen: Normal løn (også adoption) i 2 uger efter fødsel og 14 uger fra den 14. uge efter fødslen. Medmødre indtræder i faderens rettigheder.   , Børns sygdom Fri med løn på hjemmeboende barn under 14 års første sygedag + 5 timers løn på anden sygedag. , Opsigelsesvarsel Varslet er forlænget med 2 måneder både for den ansatte og for TV2/Regionerne , Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler. , Andre goder Mulighed for tilkøb af ekstra friuge eller salg af 6. ferieuge. Fritvalgsordning for den 7.ferieuge.

Hvad tjener en journalist på tv2? Løn om måneden i Danmark

18. sep. 2018 — Den tidligere tv-vært fortæller om en meget anderledes jobsamtale, der sikrede hende job på TV2, som var startskuddet på 30 år i mediebranchen.

Line Baun afslører sin TV2-løn – Ekstra Bladet

Line Baun afslører sin TV2-løn – Ekstra Bladet

27. okt. 2022 — Eksperter har allerede spået risiko for et rivegilde, hvor alle vil kræve mere i løn, men hvor meget tjener forskellige faggrupper egentlig, som …

Den tidligere tv-vært fortæller om en meget anderledes jobsamtale, der sikrede hende job på TV2, som var startskuddet på 30 år i mediebranchen

Alle vil have del i lønposen – men hvor meget tjener de …

Alle vil have del i lønposen – men hvor meget tjener de forskellige faggrupper egentlig? – TV 2

10. feb. 2022 — Løn er en vigtig faktor i de fleste danskeres valg af uddannelse. Men hvor meget kan sosu-assistenten, læreren, journalisten eller tandlægen …

I artiklen kan du også læse, hvordan du slår andre faggruppers løn op, og hvad tallene helt konkret dækker over.

Se listen – så meget kan du forvente at tjene i løbet af livet – TV 2

Du finder de seneste års generelle løn- og prisstigninger i Danmark her. De vejledende stillingbetegnelser og … Reporter/journalist/programmedarbejder …

En ny analyse viser, at der er store forskelle i den beregnede livsindkomst mellem faggrupper med samme uddannelsesniveau.

TV-Ansatte – Løn – FAF

TV-Ansatte – FAF

Beregn løn: Journalist – Tjener du nok? Skal du forberede dig til jobsamtale eller lønforhandling? Styrk din jobglæde med vores lønberegner og se …

Tjek din løn – Lønberegner – Journalist – Jobindex

Tjek din løn – Lønberegner – Journalist | Jobindex

10. feb. 2021 — En ny aftale om en etårig overenskomst mellem TV 2 og Dansk Journalistforbund sikrer alle DJ-ansatte på TV 2 en lønstigning på 1.014 kroner …

Beregn løn: Journalist – Tjener du nok? Skal du forberede dig til jobsamtale eller lønforhandling? Styrk din jobglæde med vores lønberegner og se lønniveauet for profiler som din.

Ny overenskomst på TV 2 giver 1.014 kroner ekstra om …

Ny overenskomst på TV 2 giver 1.014 kroner ekstra om måneden – Journalisten

En journalist klagede over at en lokal tv-station havde afslået hans … Af TV2/Lorrys regnskab side 18 fremgår det, at den samlede udgift til løn og …

Aktindsigt i oplysninger om lokal tv-station – Retsinformation

Retsinformation

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

Keywords: løn journalist tv2